top of page

家家日日玩  家居遊戲系列

B01-B03 身體遊戲系列

B01 Game card_1.jpg

💡 遊戲心得

「多謝你同我玩呀!」小朋友就係要明白,有人陪佢一齊做一件事,係幾咁美好。

-

B02 Game card_1.jpg

💡 遊戲心得


一個包剪揼遊戲,其實仲有好多方式出拳,大家隨時都可以自創點玩,成為自家包剪揼呢。

-

B03 Game card_1.jpg

-

💡 遊戲心得

改變遊戲規則,我哋就要記著今次點樣玩先可以贏,咁就要更加專注。

 

有啲小朋友好介意玩遊戲時會玩輸,一輸就會有情緒,可以試吓玩啲輸左都會好開心嘅遊戲規則啦。

bottom of page